#konecstagnace

Zelená politika je v době změn klimatu, růstu nerovností a ohrožení demokracie aktuální více než kdy v minulosti. Nosič této politiky - Strana zelených - není v tuto chvíli relevantním hráčem. Až na výjimky se to důležité v zelené politice v Česku odehrává jinde - v jiných politických stranách, ve veřejné správě, v ad-hoc aktivitách a kampaních, v neziskovém sektoru, v neformálních hnutích. Paradoxní je, že náš program se v řadě oblastí stal normou a prosazuje jej řádově více lidí než kdy v minulosti.

Přiznejme si, že jako strana jsme v situaci politického nebytí. Vyvíjíme aktivitu dovnitř i navenek, ale kdyby to náhodou nikdo nedělal, svět by to příliš nepocítil. Absentujeme v celostátní a do velké míry i v krajské politice, jsme přítomni zejména na komunální úrovni. Kde jsme úspěšní, tam buď pod jiným názvem, nebo navzdory – a ne díky – značce strany. A trend je sestupný, v posledních komunálních volbách jsme vyklidili i magistráty v Praze a Brně.

Úspěchy zelených a progresivních stran v Evropě, ale i existence původně "našich" programových bodů v činnosti jiných stran nicméně ukazují, že naše hodnoty je možné prosazovat a získávat pro ně veřejnou podporu. To se ale nestane opakováním stejných kroků a očekávání odlišných výsledků.

Zelená politika potřebuje zásadní pozitivní impuls. Setrvat na místě nejde. Tato stagnace musí skončit.

Hledejme společně to, co nás může posunout dál - a zvěme k aktivitě všechny, kterým na zelené politice v Česku záleží, ať už jsou nebo nejsou členy a členkami Strany zelených. Z místa nás posune jen zcela otevřené myšlení. Na to musí navázat odpovědné zvážení všech scénářů pro další postup.

Může se totiž ukázat, že Strana zelených - ve své současné podobě - nemusí být tím, co bude dál dávat smysl. Teprve pokud si připustíme fakt, že strana zde nemusí být navždy a že mohou existovat i jiné způsoby, jak prosazovat zelenou politiku, můžeme dospět k něčemu, co bude mít reálný dopad. A třeba zjistíme, že zde Strana zelených místo stále má - ale taková, která bude atraktivní pro aktivní participaci i pro důvěru voličů. Tedy zcela jiná, než je teď.

Pojďme dát debatě o budoucnosti zelené politiky společně znovu smysl.


Kdo za tímto dokumentem stojí? Procesní tým ve složení Michal Berg, Anna Bromová, Anna Gümplová, Petr Machálek a Michal Uhl. Materiál nebyl testován na zvířatech ani lidech a není oficiálním dokumentem Strany zelených ani žádné z jejich organizačních složek.

Proč jste tady?

Než začneme společně debatovat o budoucnosti zelené politiky, měl by si každý sám v sobě ujasnit, co si přesně pod zelenou politikou představuje. Každý z nás to má trochu jinak - a přesto nás mnoho věcí spojuje. Ale jen pokud nás spojí dostatečné množství zásadních témat, problémů a jejich řešení, můžeme fungovat jako jedna politická strana.

Co je podle vás hlavním problémem, kterému čelíme? Jsou to změny klimatu? Je to růst nerovností ve společnosti? Je to ohrožení demokracie? Je to digitalizace a s ní související výzvy? Nebo něco úplně jiného? A co je tématem, které zajímá nejvíce právě vás? Které téma naopak považujete za marginální, nebo dokonce nežádoucí?

Položte si otázku: co považuji za důležitou součást zelené politiky:

Návod: Zkopíruj si seznam pojmů do počítače, škrtni nebo smaž pojmy, které nepovažuješ za zelenou politickou agendu, naopak podtrhni pět pro sebe nejdůležitějších a označ tučně jedno to úplně nejdůležitější. S výsledkem se poděl všude, kde to jde :-) Pokud chceš, můžeš svůj výsledek sdílet na sociálních sítích - přidej hashtag #konecstagnace. Diskutuj o rozdílech a podobnostech s ostatními členy a členkami strany i lidmi kolem zeleného hnutí.
biodiverzita
boj proti korupci
bezpečná migrace
čisté životní prostředí
daňová spravedlnost
inkluzivní společnost
inovace a rozvoj prosperity
kvalitnější a modernější vzdělávání
lepší péče o krajinu
lidská práva
mediální gramotnost
mír ve světě
ochrana přírodního dědictví
ochrana svobody
podmínky pro rodiny
práva menšin
práva zvířat
příležitosti a hrozby digitalizace
rovné postavení mužů a žen
rozvoj demokracie
společná budoucnost Evropy
spravedlivá společnost
solidární společenství
sucho
udržitelná doprava
zdravé lesy
změny klimatu

případně si do seznamu přidej vlastní pojmy:........

Toto cvičení není samoúčelné - je důležitým hodnotovým vstupem do debaty o budoucnosti zelené politiky. Jedině kritické zamyšlení nad politickými cíli a jejich neustále znovupromýšlení ve světle nové politické reality může zelenou politiku v Česku někam posunout. Potřeby společnosti se mění a my na ně musíme reagovat. Musíme vědět, jaké politice autenticky věříme, protože jedině takovou jsme schopni důvěryhodně hájit. Můžeme také dojít k poznání, že ve straně i obecně v zeleném hnutí existují názorové skupiny, které svoji politickou budoucnost i při nejlepší vůli spojit nemohou. Nebo naopak zjistíme, že rozdíly mezi námi jsou - ve světle změn klimatu - zanedbatelné.

Šest scénářů, jak ukončit stagnaci

Variant, jak dál pokračovat, je mnoho. Představujeme vám šest základních scénářů, ve kterých vidíme budoucnost zelené politiky v Česku.

Scénář 1 - Status quo

Zelení budou pokračovat v činnosti dosavadním způsobem.

Jaký je v tu chvíli jejich potenciál? Co se musí stát, aby se opět stali relevantní politickou silou? Jak je to pravděpodobné? Co musí udělat se značkou? Existuje v nich lidský a organizační potenciál pro zásadní posun? Čím získat zájem veřejnosti? Jaké jsou výhody a nevýhody tohoto postupu? Kdo ve straně jej preferuje?

Scénář 2 - Zásadní změna značky (reforma/rebranding)

Zelení změní své jméno a další atributy značky a provedou i další hlubší změny, například v organizační struktuře či prezentaci na veřejnosti. Také se otevřou novým lidem i různým existujícím platformám (jak již politicky a občansky aktivním, tak i těm “novým”).

Co všechno je s tím spojeno za rizika a jaký to má potenciál? Jaké všechny změny bude třeba provést, kdo je vymyslí a zrealizuje? Je ve straně dostatek stoupenců změny, nebo převáží sentiment? Není nakonec značka jen výslednicí všech vnitřních dějů a změna fasády bez zásadní změny vnitřku nemá význam?

Scénář 3 - Spojení s jiným subjektem nebo subjekty

Zelení jako samostatná značka a subjekt budou potlačeni a aktivní část členstva se přesune do jiného subjektu nebo subjektů. Takové spojení může být organizované či živelné, promyšlené nebo spontánní, ale také může mít formu řízeného spojení dvou stran. Takový subjekt může být nakonec i nestranický.

Jaké možnosti se nabízejí? Jak jsou jednotlivé existující strany kompatibilní se zelenou politikou? Je “ozelenění” jiných stran relevantní strategií? Je kam přecházet a s kým se spojovat? Nebude nám jinde lépe? Nebo bude platit “malá, ale naše”?

Scénář 4 - Utlumení Zelených na komunální úroveň

Zelení vědomě rezignují na celostátní politiku a budou transformováni do platformy pro podporu zejména komunálních politiků a političek. Jednotlivci či skupiny s ambicí řešit krajskou, celostátní nebo evropskou politiku si najdou nové způsoby angažovanosti.

Co takový postup přinese - osvobození, nebo chaos? Neznamená rezignace na celostátní politiku také oslabení komunálu? Kdo a čím bude zbytkový projekt udržovat v chodu? Jaké strukturální změny jsou potřeba? Není nakonec komunální úroveň jediná, o kterou máme zájem?

Scénář 5 - Zánik SZ a následně...

Zelení postupně utlumí činnost a strana jako taková zanikne. Na jejím hrobu vznikne něco nového. Aktivistické iniciativy a hnutí, působení v neziskové sféře, nebo nová strana či dokonce i strany. A to s novými strukturami, způsobem fungování a novým osazenstvem.

Co je potřeba pro vznik nové strany udělat? Kde se na to vezmou zdroje a kdo to udělá? Nemá spíše smysl uvažovat o širším projektu než jen toho pro zelenou politiku? Jak pro nový subjekt najít místo na politické mapě? A nebude nám Strana zelených chybět?

Scénář 6 - ???

Tento scénář čeká na tebe - předchozích pět scénářů rozhodně není vyčerpávajícím výčtem všech možností. Máš v hlavě jinou variantu, která zde nezazněla? Sem s ní. Věříme, že do debaty o zelené budoucnosti přibudou i návrhy dalších cest. Je samozřejmě možné, že relevantní se ukáže také kombinace několika scénářů.

Ohlasy v médiích - zapojte se do debaty!

Chceme, aby debata o jednotlivých scénářích byla co nejhlubší, nejširší a nejotevřenější. Aby se do ní zapojilo co nejvíce lidí ze Zelených, ale také lidé mimo - z aktivistického prostředí, z neziskovek, akademické sféry, odborů nebo lidé z podnikatelského prostředí. Novináři, publicistky a vlastně kdokoli, koho tato debata zaujme. Proto přinášíme i pohledy zvenčí.

Vznikne na troskách Zelených nová strana?

Jaroslav Bican, tiscali.cz

Obživne zelená mrtvola

Jaroslav Bican, tiscali.cz

Zelení nevzkvétají, ale cenné značky by si měli hledět

Lukáš Jelínek, Deník Referendum

Budoucnost zelené politiky leží mimo Zelené

Josef Patočka, Deník Referendum

Recept na úspěch Zelených? Stát bez ostychu za aktuálním stranickým programem

Monika Horáková

K čemu jsou Zelení na světě?

Matouš Vencálek

Překonají čeští zelení epochu stagnace?

Michal Berg

Jak se můžete zapojit vy? Napište článek či komentář do svého oblíbeného média nebo třeba na svůj blog. Nebo vyzvěte k tomutéž osobu, jejíž názor by vás zajímal. Při jeho sdílení přidejte hashtag #konecstagnace

Časté dotazy

Jistě vás k akci #konecstagnace napadají mnohé dotazy. Na některé se snažíme odpovědt na této stránce. Pokud zde odpověď na váš dotaz nenajdete, napište nám na info@konecstagnace.cz

Procesní tým ve složení Michal Berg (člen předsednictva European Green Party, zastupitel na Vsetíně), Anna Bromová (členka hnutí Limity jsme my), Anna Gümplová (členka předsednictva Federation of Young European Greens), Petr Machálek (místostarosta městské části Brno-Žabovřesk) a Michal Uhl (zastupitel městské části Praha 2).

O rozpuštění nebo zásadní restrukturalizaci je potřeba mluvit, protože jinak se většinou veškerá debata stočí na podřadná témata typu "je třeba lépe komunikovat s voliči" nebo "je třeba nabírat nové členy". Potřebujeme tu debatu posunout na jinnou úroveň, pokud má mít nějaký přínos.

Protože zelená politika, jak ji chápeme, se netýká pouze Strany zelených, ale mnohem širšího okruhu lidí. Bez impulzů "zvenčí" není debata o budoucnosti zelené politiky v Česku úplná.

Nechceme stranu převzít, respektujeme její procesy a zvolené představitele. Chceme dát debatě o budoucnosti zelené politiky v Česku nový impuls.

Napiš něco o sobě na info@konecstagnace.cz a uvidíme.

#konecstagnace - kalendář akcí

Série workshopů již proběhla, o dalších akcích budeme informovat